ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

          

เดฟั่น เมื่อเรื่องเล่าให้ประวัติศาสตร์ออกมาจากที่ซ่อน

          พิมพ์นิภา พ่วงบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

  

วรรณกรรมที่แท้จริงน่ะต้องใช้คอมพิวเตอร์เขียนเท่านั้นไม่รู้เหรอ โลกแห่งปัญญาประดิษฐ์กับคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่ถูกลดทอนความสำคัญภายใต้ภาวะโพสต์ฮิวแมน

          ศิริวัลย์ ปะบุญเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

การต่อสู้ดิ้นรนของสภาวะชนชั้นในนวนิยายเรื่องลอดริ้วทินกร

          อดิศักดิ์ เพ็ชรมุข มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

เดฟั่น ความทรงจำอันฝันสลายของมายาชายขอบ

          รัฐธัญญา เรืองโรจน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วรรณกรรมที่แท้จริงน่ะต้องใช้คอมพิวเตอร์เขียนเท่านั้นไม่รู้เหรอ: โลกในยุคการแทนที่ของคนเหล็กสู่การเปลี่ยนผ่านเผ่าพันธุ์แห่งยุคสมัย

          ศุฎีณา มีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงเราจึงปรับตัว

          ไท้ศิริพัฒน์ ประมวล มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ดำดิ่งสู่เบื้องบน: ดำดิ่งสู่ตัวตน วังวนแห่งเวลาและสถานที่ระหว่างก่อนมีชีวิตและหลังความตาย (ไขกุญแจสู่คำตอบของวรรณกรรม)

          พิชิต จันทะยม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ระหว่างทางกลับบ้าน: ความลื่นไหลของพื้นที่บ้านกับสายธารแห่งชีวิต

          กฤษณะ โรจนรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 

ความฝัน โง่เขลา: กลลวงทางเลือกของชีวิต สู่เข็มทิศในโลกที่ดูชาญฉลาด

          กัญชลิกา วงษ์วิลาศ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

 

ภาพความเปราะบางของคนในสังคม มองผ่านรวมเรื่องสั้น ๒๔ ชั่วโมง

          นาชีฟะส์ มะลี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

 

 ปันหยี สะมิหรัง - วายัง กุลิต -ชีวิตในสงครามใต้ฉากผ้า

          อัศวุธ อุปติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เมื่อทุกคนต่างมีบ้านที่เป็นมากกว่าบ้าน และมีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างทางกลับบ้าน

          ธณภัทร เหล่าสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ตะวันในวันรุ่งขึ้น : เรื่องราวในสังคมที่โสมมแต่เปี่ยมหวัง

          กัญฐณีญมาศ จันทร์ภักดี มหาวิทยาลัยบูรพา

 

รถไฟเที่ยวสุดท้ายจากพญาตองชู: จิตใต้สำนึก จิ๊กซอว์ความทรงจำอันขมขื่นกับการหวนคืนสู่อิสรภาพ

          ฉัตรชัย สิทธิจรรยากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

โปรดรับรู้ เข้าใจ และเคียงข้างตลอด "การเดินทางของผีเสื้อหลากสี"

          ดนุพล พุ่มสลิด มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

 

ส่องสังคมจากมุมมองและความคิดของนักเขียน ๙ คน ผ่านเรื่องสั้น ๙ เรื่องใน "ความฝันโง่เขลาในโลกอันชาญฉลาด"

          เอกพจน์ อี้มัย มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

 

"ฝันใด" ใน "ฝันจะฝากดอกไม้ไว้ใกล้หมอน"

          วรโชติ ต๊ะนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

เดฟัน : นวนิยายเฆี่ยนอคติทางการเมืองร่วมสมัย

          ชูเกียรติ ชาวสวน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

Visitors: 75,944