ระดับประชาชนทั่วไป

ภูเขาน้ำตา: อ่านความหมายการใช้อุปลักษณ์และกระแสสำนึกผิดของตัวละคร

          ชาคริต แก้วทันคำ

 

ประดุจวานรได้แก้ว: สหบทและการเย้ยหยันแบบประนีประนอม ใน "ลิงหินและเรื่องสั้นอื่นๆ"

          รุจีลักษณ์ สีลาเขต

 

การเดินอากาศบางประการ: ความหาญกล้าของกวี

          ถนิมวรรณ สร้อยบรรณ

 

คนธรรพ์: รวมเรื่องสั้นที่ก้าว (ไม่) พ้นความคิดแบบคู่ตรงข้าม

          กรกฎา บุญวิชัย

 

 ใคร่ครวญ "เวลา" ที่ได้รับการบันทึกจาก "ทางแยกเวลาในหน้าต่าง/ต่างหน้าในเวลาแยกทาง"

          กิตติ มีชัยเขตต์

 

ใต้แว่นตาของคำลวง ๘ เรื่องสั้นบนเกาะกระต่าย

          นิธิ นิธิวีรกุล

 

มีแต่ก้อนหินเท่านั้นแหละที่เป็นของจริง...

          ชุติเดช เมธีชุติกุล

 

"ไข่ย้อย ดากานดา"
          ภาคภูมิ จอมแก้ว

 

วิทยาศาสตร์หรือนาคบันดาล ใน "พนมนาคา"

          ลักขณา ชาปู่

 

 ๑ องศาที่สูญหายและการประกอบสร้างขึ้นใหม่ผ่าน... ดวงตากวี

          กิตติศักดิ์ คงคา

 

อยู่แชร์เฮาส์กับเหล่านักเขียน: ลมหายใจของภูติผีในกระแสสังคม
          สุชานาถ บูรณสันติกูล

 

 ว่าด้วยผู้เล่าเรื่องและวิธีการเล่าเรื่องใน "โซติชีวิตบรรลัยของ แพทริก ชั่ยฯ"
          อาทิตย์ ศรีจันทร์

 

"รยางค์และเงื้อมเงา การต่อกรและโต้กลับจากโลกมืด"
          พชร เพียงพล

 

"พายุ พระอาทิตย์ อิทธิฤทธิ์ แฮปปี้" ความงมงายบนพื้นที่แฟนตาชี เงือก นางฟ้า แฟรี่ ปราบผีเผด็จการ
          พัชรพร ศุภผล

 

ปะติดปะต่อเศษกระจกความทรงจำ
          อมรศักดิ์ ศรีสุขกลาง

 

Visitors: 75,937